Hoppa till innehåll

Om SVEP

Svensk epidemiologisk förening (SVEP) är en tvärvetenskaplig sammanslutning av personer verksamma inom epidemiologi eller angränsande områden.

SVEP logotyp

Programförklaring

Epidemiologi är läran om sjukdomars förekomst i befolkningen. Sjukligheten studeras och relateras till förekomsten av olika karakteristika hos individerna eller deras omgivning. Detta kan göras i olika syften, bl a för att finna sjukdomsorsaker eller för att utreda eventuella sjukdomsframkallande effekter av någon karakteristika hos individ eller miljö.

Epidemiologiska undersökningar görs också i syfte att utvärdera effekten av preventiva insatser eller för att studera förutsättningarna för sådana. Epidemiologi har också en viktig funktion för planering och utvärdering av sjukvårdsorganisationen.

Svensk Epidemiologisk Förening har till uppgift

  • att främja utvecklingen av epidemiologi som vetenskaplig disciplin
  • att främja utvecklingen av epidemiologisk teori och forskningsmetodik
  • att främja epidemiologi som tillämpad vetenskap inom de medicinska, tekniska, beteende- och samhällsvetenskapliga ämnesområdena
  • att främja utnyttjande av epidemiologisk metodik och epidemiologisk kunskap i planering, ledning och värdering av hälsovård – innefattande preventiv medicin – samt sjukvård
  • att sprida upplysning om och stimulera till praktisk användning av epidemiologiska forskningsresultat
  • att främja utbildning och undervisning i epidemiologi
  • att verka som remissorgan i frågor som rör epidemiologins verksamhetsområde
  • att hålla kontakt med motsvarande föreningar i andra länder samt med internationella organisationer verksamma inom epidemiologin

Intressanta länkar relaterade till epidemiologi