Hoppa till innehåll

Styrelse Svensk epidemiologisk förening (SVEP)

Kontakt: svep@epidemiologi.nu

Ordförande

Elisabeth Strandhagen
Svensk Nationell Datatjänst (SND)
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet
Tel: 031 – 786 6494

Elisabeth Strandhagen har forskarbakgrund från befolkningsstudier med fokus på kost- och livsstilsfaktorer och risk för hjärt-kärlsjukdom. Hon är biträdande föreståndare på Svensk nationell datatjänst som är en nationell e-infrastruktur för forskningsdata.

Vice ordförande

Karin Modig
Enheten för Epidemiologi, Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska institutet

Karin Modig är docent i epidemiologi vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Hon leder en forskargrupp med inriktning mot livslängd, åldrande och åldrandets sjukdomar. Karin har bedrivit forskning på svenska registerdata under 15 års tid och är även biträdande koordinator för forskarskolan SINGS (Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research).

Kassör

Karl Mårild
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Karl Mårild är docent i pediatrik vid Göteborgs universitet och barnläkare med inriktning gastroenterologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskningsgrupp använder sig av data från regionala, nationella och nordiska kohortstudier för att identifiera riskfaktorer och associerade tillstånd vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och celiaki.  

Ledamot

Björn Wettermark
Enheten för läkemedelsepidemiologi, Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Björn Wettermark är professor i läkemedelsepidemiologi och forskar kring läkemedelsanvändningen i samhället, vilka effekter man kan se och hur man kan öka kvaliteten i läkemedelsanvändningen. Några aktuella projekt fokuserar på hjärtkärlsjukdomar, patientes följsamhet till ordination, läkemedel i miljön och Covid-19-pandemins effekter på läkemedelsanvändningen. Björn Wettermark är även gästprofessor vid Vilnius universitet och ledamot att styrelsen för European Drug Utilization Research group – EuroDURG. 

Ledamot

Eva Andersson
Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Eva Andersson är kliniskt verksam som överläkare i Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetsjukhuset och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Forskat på hälsoeffekter (luftvägar, cancer, hjärta-kärl och arbetsförmåga) i arbetslivet i olika branscher, mest inom massa- och pappersindustrin men även sjömän, fiskindustri mm samt allmänbefolkning.

Ledamot

Jonas Björk
Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Jonas Björk är professor i epidemiologi vid Lunds universitet och bedriver befolkningsstudier kring geografiska och sociala skillnader i hälsa, ofta kopplat till miljöfaktorer. På senare tid även tvärvetenskaplig forskning kring förbättrad pandemiberedskap genom storskalig användning av befolkningsdata. Har som ett ytterligare forskningsspår under lång tid medverkat i nationella och internationella samarbeten kring kliniskt epidemiologiska studier av njurfunktion. Stort intresse av metodfrågor och metodutveckling. Arbetar även med att främja infrastrukturer för befolkningsforskning.

Ledamot

Liisa Byberg
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinsk epidemiologi, Uppsala universitet

Liisa Byberg är professor i medicinsk epidemiologi och bedriver forskning omkring hur livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet och kost påverkar risken för att drabbas av bland annat hjälrt-kärlsjukdom, diabetes, cancer och frakturer. Forskningen omfattar både observationsstudier och interventionsstudier.

Ledamot

Anna Axmon
Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Anna Axmon är statistiker och epidemiolog vid Lunds universitet, samt domänspecialist i befolkningsstudier på Svensk Nationell Datatjänst (SND). Hon bedriver forskning – ofta registerbaserad – inom flera olika områden, tex gällande hälsoeffekter av gröna miljöer och vårdkonsumtion hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ledamot

Helena Backman
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för hållbar hälsa, Umeå universitet

Helena Backman är docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, och anställd inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten-studierna), en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985. Forskningen omfattar företrädesvis klassisk epidemiologi om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungfunktion. Under senare tid har forskningen även inkluderat länkning till olika nationella register, för att utvärdera prognos för obstruktiva lungsjukdomar och deras olika fenotyper.