Hoppa till innehåll

Årsmöte och seminarium 4 maj 2022

Välkommen till årsmöte för Svensk epidemiologisk förening 4 maj 2022. I samband med årsmötet arrangerar vi ett seminarium tillsammans med Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa.

Årsmöte

Årsmötet i Svensk epidemiologisk förening äger rum 4 maj kl 13:00-13:45. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 20 april. Mötet är på distans och medlemmar i SVEP har fått ett mejl med dagordning och möteslänk (6 april, avsändare Elisabeth Strandhagen). Kontakta oss på svep@epidemiologi.nu om du inte fått mejlet.

Seminarium

I samband med årsmötet arrangerar vi ett seminarium tillsammans med Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa, 4 maj kl 14:00-17:00. Mötet är på distans: https://uu-se.zoom.us/j/65287591616.

Att mäta socioekonomi – ett nygammalt problem

14.00-14.10 Kort inledning från respektive förening
14.10-14.30 Olle Lundberg: Inledning
14.30-15.30 Att mäta socioekonomisk status
Hanna Mogensen, KI: Kausala riktningar av socioekonomi – exempel från studier om barncancer
Helena Svaleryd, UU: ”Hellre rik och frisk” – socioekonomiska mått i studier av barns hälsa
Per Gustafsson, UmU: Intersektionalitet och socioekonomisk status
15.30-15.50 Paus
15.50-16.30 Pandemins betydelse för jämlik hälsa och vård – vad har vi lärt oss för kommande kriser?
Anton Lager, KI: Region Stockholms rapport om sociala skillnader i Covid-19 mortalitet och morbiditet
Helena Frielingsdorf-Lundqvist, RÖ & Margareta Kristenson, LiU: Hur har pandemin påverkat socioekonomiska skillnader i hälsa och indirekta hälsoeffekter
16.30-17.00 Panel/diskussion. Moderatorer: Anna Sarkadi, UU och Karin Modig, KI